GLS-Frank 发表于 2017-9-13 13:23:34

【构件工具】—— 墙合并

                                                 墙合并功能当用户选中两面切分的墙时,程序会对选中的墙进行合并
使用方法1、选择两面墙2、程序自动对两面墙进行连接
   
页: [1]
查看完整版本: 【构件工具】—— 墙合并